Maskiner / Klichéer

Rullprägling

Rullprägling är en varmpräglingsteknik som lämpar sig för cylindriska och lätt koniska detaljer såsom plasttuber, vilka ofta används inom kosmetisk industri.

Till skillnad från konventionell varmprägling rullas detaljen under klichén via ett servodrivet stansdorn eller via ett valsverk.

 

Mer om våra BAIER rullpräglingsmaskiner 

Rullprägling

Rullprägling är en varmpräglingsteknik som lämpar sig för cylindriska och lätt koniska detaljer såsom plasttuber, vilka ofta används inom kosmetisk industri.

Till skillnad från konventionell varmprägling rullas detaljen under klichén via ett servodrivet stansdorn eller via ett valsverk.

 

Mer om våra BAIER rullpräglingsmaskiner 

×