Maskiner

Maskiner

Mycket av det vi dagligen ser av både enkla och avancerade trycksaker med grafiska effekter är ytdekorerade med maskiner och klichéer från oss.

Som Skandinaviens ledande maskin- och folieleverantör för ytdekorering och märkning är kvalitet, tillgänglighet och kunskap viktig för oss.

För uppmärkning av förpackningar, etiketter eller direkt på plastfilmen erbjuder vi både standard- eller kundanpassade maskinutrustningar med tillhörande folier.

Vi hjälper dig gärna att ta fram den bästa helhetslösningen för varje tillfälle.

Maskiner

Mycket av det vi dagligen ser av både enkla och avancerade trycksaker med grafiska effekter är ytdekorerade med maskiner och klichéer från oss.

Som Skandinaviens ledande maskin- och folieleverantör för ytdekorering och märkning är kvalitet, tillgänglighet och kunskap viktig för oss.

För uppmärkning av förpackningar, etiketter eller direkt på plastfilmen erbjuder vi både standard- eller kundanpassade maskinutrustningar med tillhörande folier.

Vi hjälper dig gärna att ta fram den bästa helhetslösningen för varje tillfälle.

×