Maskiner / Klichéer

Texturkliché

h+m texturkliché skapas genom att gravera en textur i klichéytan. Klichén tillsammans med en motpatris skapar en både optisk och haptisk tredimensionell effekt. Strukturklichéer kan användas både som folieprägling och blindprägling.

Textur kan kombineras med alla typer av klichéer såsom plan-, präglings- eller kombinationsklichéer.

 

 

Texturkliché

h+m texturkliché skapas genom att gravera en textur i klichéytan. Klichén tillsammans med en motpatris skapar en både optisk och haptisk tredimensionell effekt. Strukturklichéer kan användas både som folieprägling och blindprägling.

Textur kan kombineras med alla typer av klichéer såsom plan-, präglings- eller kombinationsklichéer.

 

 

×