Maskiner / Klichéer

Kombinationskliché

Kombinationsprägling, som lämpar sig för varmprägling på papper och kartong, ger ett tredimensionellt tryckresultat med högsta skärpa.

Djupet på trycket beror på bildlayout, yta som präglas och papperstjockleken. Med hjälp av en motmatris uppnås präglingseffekten i papperet.

Olika relief är möjliga såsom upphöjt runt, upphöjt slät, prisma, en nivå, fler nivåer, skulpterad, embossed eller debossed.

 

Kombinationskliché

Kombinationsprägling, som lämpar sig för varmprägling på papper och kartong, ger ett tredimensionellt tryckresultat med högsta skärpa.

Djupet på trycket beror på bildlayout, yta som präglas och papperstjockleken. Med hjälp av en motmatris uppnås präglingseffekten i papperet.

Olika relief är möjliga såsom upphöjt runt, upphöjt slät, prisma, en nivå, fler nivåer, skulpterad, embossed eller debossed.

 

×