Maskiner / Klichéer

Klichéer för plast

Varmprägling av plastdetaljer har kommit att bli en uppskattad designstandard inom ytdekorering. Metoden innebär att önskat foliemotiv överförs på produkten med hjälp av uppvärmda klichéer.

Vi ser det bland annat på paneler i bilar, hushållsapparater, kosmetika förpackningar, medicinska produkter och kreditkort. Alla i syfte att förhöja dekoren.

Vi skräddarsyr h+m silikonklichéer så att de passar för varje projekt.

Silikonklichéer finns som plana och böjda klichéer, plattor, hjul och rullar. Formen på din detalj avgör vilken kvalitet som lämpar sig bäst. Ju tidigare vi kommer in i projektet desto bättre vägledning kan vi ge.

Vid varmprägling i höga temperaturer rekommenderar vi i första hand h+m metallklichéer.

Vid varmprägling av lägre temperaturer eller om präglingen går djupt ner i materialet rekommenderar vi normalt h+m silikonklichéer.

Vi ger dig gärna vägledning och inspiration i valet av kliché vid ditt nästa designprojekt!

Klichéer för plast

Varmprägling av plastdetaljer har kommit att bli en uppskattad designstandard inom ytdekorering. Metoden innebär att önskat foliemotiv överförs på produkten med hjälp av uppvärmda klichéer.

Vi ser det bland annat på paneler i bilar, hushållsapparater, kosmetika förpackningar, medicinska produkter och kreditkort. Alla i syfte att förhöja dekoren.

Vi skräddarsyr h+m silikonklichéer så att de passar för varje projekt.

Silikonklichéer finns som plana och böjda klichéer, plattor, hjul och rullar. Formen på din detalj avgör vilken kvalitet som lämpar sig bäst. Ju tidigare vi kommer in i projektet desto bättre vägledning kan vi ge.

Vid varmprägling i höga temperaturer rekommenderar vi i första hand h+m metallklichéer.

Vid varmprägling av lägre temperaturer eller om präglingen går djupt ner i materialet rekommenderar vi normalt h+m silikonklichéer.

Vi ger dig gärna vägledning och inspiration i valet av kliché vid ditt nästa designprojekt!

×