Maskiner / Klichéer

Etikettdispensrar

Dispensrar som är utvecklade för att möta kraven på snabbhet, små toleranser, specialetiketter samt förmågan att anpassa den valda maskinen till en specifik uppgift.

www.elmoprint.dk

Etikettdispensrar

Dispensrar som är utvecklade för att möta kraven på snabbhet, små toleranser, specialetiketter samt förmågan att anpassa den valda maskinen till en specifik uppgift.

www.elmoprint.dk

×