Maskiner / Klichéer

Klichéer grafisk industri

De flesta produkter inom den grafiska industrin kan varmpräglas: förpackningar, kartonger, etiketter, gratulationskort och böcker för att nämna några.

Alternativen är många och effekterna som fås genom varmprägling är endast begränsade av fantasin.

Med h+m klichéer som utformas efter varje enskilt behov får du ut det bästa av varje produktion oavsett om du skall planfoliera, kombinationsfoliera eller blindprägla.

Vi hjälper dig gärna på vägen.

Klichéer grafisk industri

De flesta produkter inom den grafiska industrin kan varmpräglas: förpackningar, kartonger, etiketter, gratulationskort och böcker för att nämna några.

Alternativen är många och effekterna som fås genom varmprägling är endast begränsade av fantasin.

Med h+m klichéer som utformas efter varje enskilt behov får du ut det bästa av varje produktion oavsett om du skall planfoliera, kombinationsfoliera eller blindprägla.

Vi hjälper dig gärna på vägen.

×