Folier

Plastindustrin

Ytdekorering med folier på olika plaster ger nästintill obegränsade designmöjligheter. Val av teknik beror dels på detaljens geometri, upplaga och användningsområde.

Varmpräglingsfolier finns för traditionell varmprägling, IMD, Insert molding och som Heat transfers (single image eller continuous designs)

COLORIT® General Plastics Blanka färgfolier
COLORIT® General Plastics Matta färgfolier
LUXOR® / ALUFIN® Metalliska folier
Automotive
Heat Transfers
IMD
Woodgrain on Plastics

Plastindustrin

Ytdekorering med folier på olika plaster ger nästintill obegränsade designmöjligheter. Val av teknik beror dels på detaljens geometri, upplaga och användningsområde.

Varmpräglingsfolier finns för traditionell varmprägling, IMD, Insert molding och som Heat transfers (single image eller continuous designs)

COLORIT® General Plastics Blanka färgfolier
COLORIT® General Plastics Matta färgfolier
LUXOR® / ALUFIN® Metalliska folier
Automotive
Heat Transfers
IMD
Woodgrain on Plastics

×