Folie

Säkerhet

Vi erbjuder både standard- och kundspecifika varmpräglingsfolier och kallfolier med inbyggd säkerhet i syfte att skydda ditt varumärke eller produkt. Säkerhetsfolier finns i standardutföranden med olika holografiska effekter och som kundspecifika säkerhetshologram, där kundens unika kravspecifikation ligger till grund för slutresultatet. Säkerhetshologram finns som enskilda bilder eller med kontinuerlig design.

Folien integreras i förpackningsdesignen, oavsett säkerhetsnivå. Du kan få önskat hologram som kall- eller varmpräglingsfolie eller som etikett.

Bilden visar säkerhetsetiketter med ett kundanpassat hologram innehållandes en QR-kod.

Vi hjälper dig, tillsammans med vår leverantör KURZ som är medlem i IHMA , att finna rätt lösning för just ditt hologramprojekt. Vi visar gärna olika hologram med dess olika säkerhetsnivåer samt guidar er genom processen.

Hologram®
Light Line® Unique
Trustseal®
Trustseal® – New Generation
Trustseal® – New Generation 3

Säkerhet

Vi erbjuder både standard- och kundspecifika varmpräglingsfolier och kallfolier med inbyggd säkerhet i syfte att skydda ditt varumärke eller produkt. Säkerhetsfolier finns i standardutföranden med olika holografiska effekter och som kundspecifika säkerhetshologram, där kundens unika kravspecifikation ligger till grund för slutresultatet. Säkerhetshologram finns som enskilda bilder eller med kontinuerlig design.

Folien integreras i förpackningsdesignen, oavsett säkerhetsnivå. Du kan få önskat hologram som kall- eller varmpräglingsfolie eller som etikett.

Bilden visar säkerhetsetiketter med ett kundanpassat hologram innehållandes en QR-kod.

Vi hjälper dig, tillsammans med vår leverantör KURZ som är medlem i IHMA , att finna rätt lösning för just ditt hologramprojekt. Vi visar gärna olika hologram med dess olika säkerhetsnivåer samt guidar er genom processen.

Hologram®
Light Line® Unique
Trustseal®
Trustseal® – New Generation
Trustseal® – New Generation 3

×