Z Förgyllning

Shellack

Shellack är en hartsbaserad substans som utsöndras av lacksköldlusen. Materialet som lämpar sig för inomhusapplikationer används huvudsakligen av förgyllare som en skyddande beläggning på ytan.

5020: 250 gram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växel: 08-546 246 00
Direkt: 08-546 246 46
E-post: info@zforgyllning.se

Shellack

Shellack är en hartsbaserad substans som utsöndras av lacksköldlusen. Materialet som lämpar sig för inomhusapplikationer används huvudsakligen av förgyllare som en skyddande beläggning på ytan.

5020: 250 gram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växel: 08-546 246 00
Direkt: 08-546 246 46
E-post: info@zforgyllning.se

×