Nyheter

Ny grafisk identitet

Vi tar med stolthet med oss en snart 100-årig erfarenhet in i en ny kreativ era. En spännande framtid där kunnande, tillgänglighet och tydlighet förblir centrala i vår vardag. Genom vårt förnyade profilprogram, som designbyrån Odear hjälpt oss att skapa, vill vi ytterligare förstärka vår grafiska identitet.

Om Zetatrades nya design:

Är modernt klassisk. Signalerar stabilitet och trovärdighet som speglar företagets långa tradition och kvalitetstänk. Samtidigt ett modernt och starkt uttryck som pekar på framtiden. I symbolen kan man se verksamheten och den är gjord på ett sätt som effektivt kan visa Zetatrades produkter.

Date: 2014-05-07