Etiketter: Boost your ego

Teknik: Kallfoliering, Varmfoliering och Digital Metal
Material: Folie K308, K334, K355, Digital Metal Silver
och K100,

inspiration by zetatradeinspiration by zetatrade
inspiration

Etiketter: Boost your ego

Teknik: Kallfoliering, Varmfoliering och Digital Metal
Material: Folie K308, K334, K355, Digital Metal Silver
och K100,

inspiration

Etiketter: Blossa

Teknik: Kallfoliering
Material: Flexotryckt etikett, Folie K220KPW

inspiration by zetatradeinspiration by zetatrade
inspiration

Etiketter: Blossa

Teknik: Kallfoliering
Material: Flexotryckt etikett, Folie K220KPW

inspiration

Böcker: En tv-chefs memoarer

Teknik: Varmprägling
Material: Geltex 191 LS, 231 LS, Folie K912, K902

inspiration by zetatradeinspiration by zetatradeinspiration by zetatrade
inspiration

Böcker: En tv-chefs memoarer

Teknik: Varmprägling
Material: Geltex 191 LS, 231 LS, Folie K912, K902