Böcker: En tv-chefs memoarer

Teknik: Varmprägling
Material: Geltex 191 LS, 231 LS, Folie K912, K902

inspiration by zetatradeinspiration by zetatradeinspiration by zetatrade
inspiration

Böcker: En tv-chefs memoarer

Teknik: Varmprägling
Material: Geltex 191 LS, 231 LS, Folie K912, K902