Kassar: Guarro Casas

Teknik: Varmprägling
Material: Geltex, Folie K100HC

inspiration by zetatradeinspiration by zetatradeinspiration by zetatrade
inspiration

Kassar: Guarro Casas

Teknik: Varmprägling
Material: Geltex, Folie K100HC