Folier

Folier

Som Skandinaviens ledande maskinleverantör och materialleverantör inom foliering för ytdekorering och märkning lägger vi stort värde i kvalitet, tillgänglighet och kunskap inom respektive område. Vi erbjuder kundspecifika format direkt från vårt lager.

Mycket av det vi dagligen ser av avancerade trycksaker med speciella grafiska effekter är ytdekorerade med varmpräglingsfolier och kallfolie, maskiner och klichéer från oss.

För märkning av förpackningar, etiketter eller direkt på plastfilmen erbjuder vi en bredd av noggrant utvalda datumfolier och kodfolier samt termotransferfolier med tillhörande maskinutrustning.

Vi vägleder dig gärna för att finna den optimala lösningen inför varje enskilt projekt.

Folier

Som Skandinaviens ledande maskinleverantör och materialleverantör inom foliering för ytdekorering och märkning lägger vi stort värde i kvalitet, tillgänglighet och kunskap inom respektive område. Vi erbjuder kundspecifika format direkt från vårt lager.

Mycket av det vi dagligen ser av avancerade trycksaker med speciella grafiska effekter är ytdekorerade med varmpräglingsfolier och kallfolie, maskiner och klichéer från oss.

För märkning av förpackningar, etiketter eller direkt på plastfilmen erbjuder vi en bredd av noggrant utvalda datumfolier och kodfolier samt termotransferfolier med tillhörande maskinutrustning.

Vi vägleder dig gärna för att finna den optimala lösningen inför varje enskilt projekt.

×